Kadrovi

Na realizacije projekata sa privredom iz bilo kog domena poslovanja, “Milistem” angažuje kompetentne konsultante sa velikim iskustvom iz oblasti implementacije Sistema menadžmenta kvalitetomi drugih naprednih tehnika i alata, kojima se unapređuje efektivnost i efikasnost organizacija i time uvećava njihova konkurentnost i inovativnost.

Mladi i perspektivni konsultanti, mahom zaposleni na Univerzitetu u Novom Sadu, naći će adekvatan način da savladaju zajedno sa Vama sve izazove koji se postavljaju pred funkcionisanje organizacije. Svakodnevni kontakti sa organizacijama u kojima smo radili neki vid konsaltinga i njihovo zadovoljtsvo, najbolji su pokazatelj ispravnosti metodologije koja se sprovodi u “Milistem”-u
Takođe imamo odličnu saradnju sa velikim brojem kompetentnih spoljnih saradnika, odnosno konsultanata iz raznih oblasti kao i konsultantskim kućama kako iz zemlje tako i u inostranstvu.

Informacije o uspešno implementiranim projektima kao i o kompetentnosti i profesionalnom pristupu projektima konsultanata koje angažujemo, možete dobiti u bilo kojoj od dole navedenih organizacija, u kojima su oni samostalno ili kao članovi renomiranih konsultantskih kuća učestvovali na projektima implementacije medjunarodnih ISO i drugih standarda i sistema