Obuka

MILISTEM consulting raspolaže kadrovima koji su u stanju da pored postojećih programa obuke, ukoliko postoji potreba, u realnom vremenskom periodu, osmisle i realizuju dodatne obuke u skladu sa Vašim željama. Potrebno je da u razgovoru sa našim odabranim ekspertima definišete Vaše potrebe i ciljeve, a tim stručnih ljudi će pristupiti, u dogovoru sa Vama, formiranju programa obuke kao i svih neophodnih materijala.

Ukoliko ste zainteresovani da neki od njih bude održan u vašoj organizaciji, molimo Vas da ne oklevate da nas kontaktirate i saznate sve detalje.