Preduzetništvo

MILISTEM consulting ima tim kompetentnih ljudi i eksperata u oblasti preduzetništva.
Obrazovanje za preduzetnika podrazumeva identifikovanje i usmeravanje razvoja  preduzetničkih potencijala, kao i kreiranje poslovnog plana i kulture preduzetničke organizacije.

Značaj osobina ličnosti posebno u prvoj fazi razvoja organizacije predstavlja osnovu za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Obuka iz oblasti preduzetništva obuhvata razvoj osobina ličnosti preduzetnika i to:

 • inovativnosti
 • kreativnosti
 • upornosti
 • odlučnosti
 • optimizma
 • spremnosti preuzimanja rizika
 • samopouzdanja
 • emocionalne inteligencije i
 • motiva postignuća

Pored razvoja i provere preduzetničkih sposobnosti, obuka obuhvata i kreiranje poslovnog plana, kao najvažnijeg alata preduzetnika u pokretanju i poslovanju malih i srednjih preduzeća.

Obuka

Programi obuke zaposlenih i menadžera u organizacijama obuhvataju razvoj sledećih veština i sposobnosti:

 • upravljanje vremenom
 • donošenje odluka
 • stvaranje timova
 • predupređenje konflikata
 • vođenje promena
 • veštine komuniciranja i pregovaranja i
 • veštine rešavanja programskih situacija