ISO 22000

Sertifikacija sistema prema standardu ISO 22000:2005

Standard ISO 22000 je međunarodni ISO standard za sve organizacije u celokupnom lancu proizvodnje i prometa hrane

Motivacija i korist

Nedostatak higijene i njene negativne posledice po bezbednost hrane mogu da dovedu do oboljenja opasnih po život. Osim toga gubici prouzrokovani kvarenjem hrane i štetom prilikom lagerovanja dostižu nezamislive razmere.

ISO Standard EN ISO 22000

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane. Zahtevi koje moraju ispunjavati organizacije u celokupnom lancu proizvodnje i prometa hrane zbog toga specificira zahteve koje mora ispunjavati sistem menadžmenta bezbednošću hrane da bi se proizveli bezbedni proizvodi za krajnjeg potrošača i povećalo zadovoljstvo korisnika. EN ISO 22000 je širom sveta usaglašen standard za sva preduzeća celokupnog lanca proizvodnje i prometa hrane. Standard ISO 22000 mogu širom sveta primeniti sva preduzeća u lancu proizvodnje i prometa hrane uključujući proizvodnju stočne hrane i poljoprivredu. On međusobno kombinuje priznate ključne elemente bezbednosti hrane, kao što su interaktivna komunikacija, menadžment sistemima, kontrola procesa, načela HACCP-a i takozvane preduslovne programe (prerequisite programs, PRP). Komunikacija duž lanca proizvodnje i prometa hrane mora obezbediti da se na svakoj stepenici u lancu proizvodnje i prometa hrane prepoznaju opasnosti po zdravlje izazvane hranom i da se njima može u dovoljnoj meri upravljati. Preduslov za to je jasna podela zadataka i uloga za efikasnu interaktivnu komunikaciju duž celokupnog lanca proizvodnje i prometa hrane kako bi se krajnji potrošači snabdeli bezbednom hranom.

Ciljevi
  • Poboljšanje bezbednosti hrane
  • Poboljšanje kvaliteta proizvoda
  • Jačanje zaštite i poverenja potrošača
  • Povećanje troškovne efikasnosti u lancu proizvodnje i prometa hrane
  • Interaktivna komunikacija
  • Menadžment sistemima, kontrola procesa
  • Sprovođenje takozvanih preduslovnih programa (prerequisite programs, PRP) kao osnove funkcionalnog HACCP-a
Ciljna grupa
  • Organizacije u celokupnom lancu proizvodnje i prometa hrane (poljoprivredni proizvođači, proizvođači stočne hrane i namirnica, proizvođači aditiva i pomoćnih sredstava u preradi, dobavljači, trgovci na malo, ugostiteljski objekti i catering preduzeća, davaoci usluga i logistička preduzeća).
  • Preduzeća izvan Evrope koja ne moraju da dokažu da ispunjavaju evropske standarde.
Kriterijumi

Primena standarda ISO 22000 je posebno osmišljena za organizacije koje teže ciljanom, logičnom i integrisanijem sistemu menadžmenta u oblasti bezbednosti hrane od onog koji je uobičajeno propisan zakonom. On propisuje da organizacija sa svojim sistemom menadžmenta u oblasti bezbednosti hrane mora ispunjavati sve primenjive i pravne zahteve u vezi bezbednosti hrane.

Prilikom analize opasnosti organizacija utvrđuje kojom kombinacijom programa prevencije (PRP) i operativnih programa prevencije (operational PRP) uključujući HACCP plan treba da bude garantovano ovladavanje opasnostima. Postoje dve vrste PRP: Sa jedne strane to su infrastruktura i programi održavanja, a sa druge strane operativni PRP. Tu spadaju između ostalog lična higijena, čišćenje i dezinfekcija, uništavanje štetočina i mere za sprečavanje međusobne kontaminacije.

Standard ISO 22000 uvažava principe Codex Alimentarius-a. Tamo se u Aneksu C upućuje na dokumente Codex-a sa primerima preventivnih mera. Ono što je upadljivo u strukturi je namerno oslanjanje na standard ISO 9001. Na taj način je veoma lako moguća integracija sistema menadžmenta bezbednošću hrane u sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001.