O Nama

MILISTEM consulting je osnovan 20.04.2005. godine sa ciljem da na jednom mestu pruži organizacijama u Srbiji priliku da dobiju svu moguću pomoć u upravljanju sistemima, implementaciji sistema menadžmenta kvalitetom i svim vrstama obuke.

MILISTEM consulting je kompanija koja u svoje poslovanje uključuje veliki broj eksperata iz svih oblasti, a prvenstveno iz oblasti menadžmenta, ekonomije, informacionih sistema i inovacija. Radni tim je sačinjen od odabranih eksperata od kojih su većina sa titulom doktora nauka ili magistra nauka. Na ovaj način je korisnicima osigurano da će dobiti aktuelan know-how, sa svim osobenostima branše u kojoj se implemetacija vrši.

MILISTEM consulting se može pohvaliti i činjenicom da njegov tim sačinjavaju licencirani auditori i treneri renomirane sertifikacione kuće TUV Nord, te je to dodatna vrednost za svakog člana našeg tima i garancija vrhunske usluge koju možemo ponuditi.

Stečeno iskustvo, imidž, stručni kadrovi, praćnje savremenih tehnologija, stalno usavršavanje organizacije kroz realizaciju ciljeva zacrtanih u Politici kvaliteta, kao i beskompromisno poštovanje Sistema vrednosti, garant su kvaliteta i pouzdanosti poslovanja MILISTEM cosultinga.