Kontakt

Milistem d.o.o.
Bulevar Kralja Petra I 33
21000 Novi Sad
Srbija

tel.: +381 63 1048 676
e-mail: office@milistem.com